Cloudlayer8 – A modern and independent data center with international specifications and certifications

10 . 06 . 19
cloudlayer8-a-modern-and-independent-data-center-with-international-specifications-and-certifications

Ο Πέτρος Γ. Οικονομίδης, Πρόεδρος και Εκτελεστικός Διευθυντής της CL8 παραχώρησε για πρώτη φορά συνεντευξη στην εφημερίδα Φιλελεύθερος αναφορικά με την λειτουργία και τις υπηρεσίες του Data Center.
Πατήστε στον πιο κάτω σύνδεσμο για να διαβάσετε ολόκληρη τη συνέντευξη που δημοσιεύτηκε στις 9 Ιουνίου 2019.

 

Ένα καινοτόμο Data Center, η Cloudlayer8 (CL8), έχει ιδρυθεί στην Κύπρο με στόχο να καλύψει τις ανάγκες τοπικών και διεθνών επιχειρήσεων. Σ’ αυτό οι εταιρείες μπορούν να τοποθετούν τους servers τους αντί στις δικές τους εγκαταστάσεις με όλα τα σχετικά πλεονεκτήματα. Μ’ αυτό τον τρόπο οι επιχειρήσεις εξοικονομούν τεράστιο χρόνο και κεφάλαια που θα χρειαζόταν για την κατασκευή των δικών τους εγκαταστάσεων. Όπως σημειώνει ο Πέτρος Γ. Οικονομίδης, Πρόεδρος και Εκτελεστικός Διευθυντής της Cloudlayer8, πρόκειται για ένα Data Center που ακολουθεί διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα και διαδικασίες και προέρχεται από μια εταιρεία που έχει σήμερα περισσότερους από 800 πελάτες από 55 χώρες και είναι πιστοποιημένη από το Ινστιτούτο Uptime των ΗΠΑ.

Πώς δημιουργήθηκε η ανάγκη για την ύπαρξη της Cloudlayer8;

Η έλλειψη ενός καινοτόμου Data Center στην Κύπρο, στο οποίο θα μπορούσαν οι τοπικές εταιρείες να φιλοξενούν τους servers τους αντί στις δικές τους εγκαταστάσεις, αποτέλεσε το έναυσμα για την δημιουργία της Cloudlayer8 (CL8). Με τη δημιουργία ενός Data Center στην Κύπρο που ακολουθεί διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα και διαδικασίες, οι τοπικές επιχειρήσεις έχουν πλέον τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν τις τελευταίες τεχνολογίες, ενώ οι διεθνείς επιχειρήσεις που επιθυμούν να επεκταθούν στην Κύπρο μπορούν να έχουν τους servers τους άμεσα διαθέσιμους στις εγκαταστάσεις της CL8. Με αυτό τον τρόπο, εξοικονομούν τεράστιο χρόνο και κεφάλαια που θα χρειαζόταν για την κατασκευή των δικών τους εγκαταστάσεων. Η CL8, με διεθνείς συνεργασίες με τους μεγαλύτερους τεχνολογικούς κολοσσούς, είναι έτοιμη να βοηθήσει όλες τις εταιρείες ανεξαρτήτως
μεγέθους, να ανταποκριθούν στις μεταβαλλόμενες επιχειρηματικές τους ανάγκες και να μετατρέψουν την επιχείρησή τους σε επιχείρηση του μέλλοντος. Η εταιρεία μας έχει σήμερα περισσότερους από 800 πελάτες από 55 χώρες, οι οποίοι προέρχονται από διάφορες βιομηχανίες και κλάδους, όπως για παράδειγμα, τον κλάδο των τηλεπικοινωνιών, της υγείας, του χρηματοπιστωτικού και χρηματοοικονομικού τομέα, των μέσων μαζικής ενημέρωσης, του τομέα πληροφορικής, της ναυτιλίας, του ξενοδοχειακού κλάδου και της αξιοποίησης ακινήτων.

Γιατί μια επιχείρηση να επιλέξει ένα Data Center;

Για την καθημερινή λειτουργία οποιασδήποτε επιχείρησης απαιτούνται αρκετές εφαρμογές και εργαλεία. Τα εργαλεία αυτά ποικίλουν ανάλογα με τον κλάδο, αλλά αυτό που ισχύει για κάθε επιχείρηση είναι ότι τα δεδομένα της αποτελούν την περιουσίατης. Η διασφάλιση της διαθεσιμότητας των δεδομένων είναι υψίστης σημασίας. Όπως και οι εφαρμογές πρέπει να είναι διαθέσιμες ανά πάσα στιγμή, ώστε να διασφαλιστεί η ανάπτυξη της εταιρείας με ασφάλεια και σταθερότητα. Η φιλοξενία των servers μιας επιχείρησης εντός ενός Data Center διασφαλίζει τα ανωτέρω. Επιπρόσθετα, η ραγδαία αύξηση των δεδομένων μιας επιχείρησης, καθώς και η υιοθέτηση νέων εργαλείων κάνουν την κατασκευή server room εντός των εγκαταστάσεων της μη συμφέρουσα. Αντίθετα, εάν η εγκατάσταση γίνει σε ένα Data Center, μια επιχείρηση αποκτά πολλά οφέλη.

Ποιος ο ρόλος της ασφάλειας σε ένα DataCenter; Πώς η CL8 διασφαλίζει την ασφαλή διατήρηση δεδομένων;

Τόσο η φυσική ασφάλεια ενός Data Center όσο και τα μέτρα και η πολιτική που ακολουθεί για την αποθήκευση των δεδομένων της, παίζουν ρόλο στην ασφαλή διατήρηση δεδομένων. Σ’ ό,τι αφορά στη φυσική ασφάλεια ενός Data Center, στη CL8 έχουν ληφθεί ειδικά μέτρα για την προστασία του κτιρίου, ώστε να μην επηρεάζεται από παρεμβολές, να είναι αντισεισμικό, να προφυλάσσεται από φυσικές καταστροφές, να υπάρχει συνεχής παροχή ρεύματος και αυστηρά ελεγχόμενη πρόσβαση. Υπάρχει σύστημα κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης για πλήρη κάλυψη και έλεγχο των εγκαταστάσεων σε συνδυασμό με εξειδικευμένο σύστημα επόπτευσης και φύλαξης του χώρου από φρουρούς ασφαλείας σε 24ωρη βάση. Η πρόσβαση στον χώρο γίνεται έπειτα από αυστηρό έλεγχο, ενώ η αδιάλειπτη λειτουργία του Data Center διασφαλίζεται με διάφορους τρόπους όπως γεννήτριες πετρελαίου, πυρανίχνευση και πυροπροστασία. Για το θέμα της αποθήκευσης και της ασφάλειας των δεδομένων, στη CL8 η υποδομή ασφάλειας του δικτυακού εξοπλισμού επιτυγχάνεται με τη χρήση προηγμένων συστημάτων προστασίας (firewalls, antivirus software, antispam/antimalware software), καθώς επίσης και με εξειδικευμένα συστήματα για την κρυπτογράφηση και ασφάλεια των επικοινωνιών. Επιπρόσθετα, πιστοποιήσεις και έλεγχοι από ανεξάρτητους φορείς, όπως είναι το πρότυπο ποιότητας ISO27001 και το πρότυπο ασφάλειας δεδομένων PCI DSS, επιβεβαιώνουν το υψηλό επίπεδο ασφαλείας ενός Data Center. Η CL8 είναι πιστοποιημένη με αυτά τα πρότυπα.

Ποια είναι η σημαντικότερη πιστοποίηση για την CL8;

Η σημαντικότερη πιστοποίηση για ένα Data Center είναι αυτή από το Ινστιτούτο Uptime των ΗΠΑ, το οποίο αποτελεί έναν από τους κορυφαίους φορείς πιστοποίησης διαθεσιμότητας υποδομών Data Center παγκοσμίως. Η CL8 είναι η μοναδική εταιρεία στην Κύπρο, η οποία είναι πιστοποιημένη με Tier ΙΙΙ από το Uptime Institute της Αμερικής, τόσο σε επίπεδο σχεδιασμού όσο και σε επίπεδο κατασκευής. Αυτή η πολύ σημαντική πιστοποίηση εγγυάται ότι όλες οι κρίσιμες υποδομές της CL8 είναι ικανές για άριστη απόδοση κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες, ακόμα και τις πιο ακραίες. Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι γι’ αυτή τη σημαντική πιστοποίηση, η οποία αποδεικνύει τον κορυφαίο σχεδιασμό και τα εξαιρετικά χαρακτηριστικά των δομών της CL8 και διασφαλίζει, σε συνδυασμό με την εξαιρετική ομάδα μας, ασύγκριτα επίπεδα διαθεσιμότητας στους πελάτες μας.

Πώς βλέπετε το θέμα το ψηφιακού μετασχηματισμού στην Κύπρο; Οι εταιρείες έχουν μετασχηματιστεί ψηφιακά;

Η ψηφιακή επανάσταση αλλάζει ριζικά το σύνολο των κλάδων της οικονομίας σε παγκόσμιο επίπεδο. Η εφαρμογή και η υιοθέτηση των ψηφιακών τεχνολογιών, καθώς και η αξιοποίηση των ψηφιακών δεξιοτήτων, δεν αποτελούν πλέον μια προαιρετική δράση για τις επιχειρήσεις, αλλά βασικό παράγοντα επιβίωσης. Οι επιχειρήσεις αντιλαμβάνονται ότι οι επενδύσεις στην τεχνολογία είναι αυτονόητες για την επιβίωσή τους προκειμένου να ανταποκρίνονται στις διαρκώς μεταβαλλόμενες ανάγκες των πελατών τους, αλλά και να συμβαδίζουν με τις σχετικές ταχύτητες του ανταγωνισμού τόσο σε τοπικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Ως εκ τούτου, υπάρχει αυξητική τάση το τελευταίο διάστημα. Αυτό δεν σημαίνει, βέβαια, ότι δεν παρατηρούνται και σχετικές καθυστερήσεις στην τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων για τον ψηφιακό μετασχηματισμό τους. H CL8 προσφέρει λύσεις, οι οποίες μπορούν να βοηθήσουν στη γρήγορη ψηφιακή αναβάθμιση μιας εταιρείας. Απαντώντας στις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς, σχεδιάζει και παρέχει συνεχώς νέες υπηρεσίες και προηγμένες και ολοκληρωμένες λύσεις τόσο για τις μικρές όσο και για τις μεγάλες επιχειρήσεις, με διαφορετικό χαρτοφυλάκιο υπηρεσιών και λύσεων που είναι προσαρμοσμένες στις δικές τους ανάγκες.

Έχουμε πολλές ξένες εταιρείες οι οποίες δημιουργούν τη βάση τους στην Κύπρο. Χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες της CL8;

Όταν οι ξένες εταιρείες σκέφτονται να μεταφέρουν την έδρα τους στην Κύπρο, εκτός από τις επαφές που έχουν με δικηγόρους, λογιστές και τράπεζες, όλες θέλουν να ξέρουν αν υπάρχουν στην Κύπρο αξιόπιστα Data Centers για να τα χρησιμοποιήσουν. Η απάντηση είναι η CL8.

Need help?

We’re only a click away.